logo

Börn sem eru útilokuð frá foreldrum sínum upplifa umfangsmikinn missi (Úrdráttur)

Tengd grein
Tengt ítarefni

Útilokun frá foreldri skaðar börn

„Að vera útilokuð frá mömmu hafði áhrif á allar hliðar lífs míns. Ég hef upplifað sorg vegna þess oft og mörgum sinnum. Ég missti mömmu mína og ég glataði sambandinu við móðurfjölskylduna. Pabbi  flutti mig milli ríkja og úr landi og ég tapaði  öllu kunnuglegu. Mér fannst ég vera stefnulaus. Ég gat ekki séð fyrir mér framtíðina og vissi ekki hvar ég passaði inn í þennan heim… Ég fann fyrir stöðugum innri sársauka án þess að vita hvaðan hann kom… [Seinna missti ég] mömmu í sjálfsvígi og síðar  í lífinu varð ég sjálf útilokuð frá mínum eigin börnum. Erfiðast var að enginn í kringum mig skildi hvað ég upplifði.“

Þannig lýsir Amanda Sillars áhrifum foreldraútilokunar á líf sitt. Ummælin birtust í nýlegri fræðigrein sálfræðinganna Jennifer J. Harman, Mandy L. Matthewson og Amy J.L. Baker, sem birtist í maí 2021 á vef ritrýnda vísinda-ritsins Current Opinion in Psychology. Greinin fjallar um þann missi sem börn upplifa við útilokun frá foreldri. Foreldraútilokunaratferli tengist höfnun barns á foreldri af óréttmætum ástæðum. Helstu niðurstöður rannsókna sálfræðinganna, sem byggja á vísindalegum gögnum sem ná til meira en þriggja áratuga, eru þær að börn sem hafa verið útilokuð frá foreldri upplifa verulegan missi á mörgum sviðum lífsins. Missir barnsins á sambandi við útilokað foreldri felur iðulega  í sér missi á mikilvægu félagslegu stuðningsneti.

Foreldraútilokun á sér stað þegar barn skipar sér í flokk með öðru foreldrinu og hafnar hinu án gildrar ástæðu vegna foreldra-útilokunaratferlis. Grein fræðimannanna veitir yfirsýn yfir núverandi rannsóknir og kenningar á þessu sviði og innsýn í þann missi sem útilokuð börn upplifa. „Foreldraútilokun hefur áhrif á trúnaðartraust, upplifun og minningar barns gagnvart útilokuðu foreldri og orsakar  djúpstæðan missi hjá barninu. Þessi missir felur í sér glötun sjálfsmyndar, upplifana í æsku, stórfjölskyldunnar og samfélagsins ásamt minni virkni og skorti á nauðsynlegum samböndum sem eru grundvöllur fyrir heilbrigðum þroska. Þar af leiðandi upplifa útilokuð börn ósjaldan  stöðugan og óljósan missi og þjást því af óviðurkenndri sorg í einrúmi,“ skrifa sálfræðingarnir meðal annars.

Börn sem eru fórnarlömb útilokunar upplifa ekki eingöngu missi foreldrasambands. Þau upplifa veruleikafirringu sem skaðar sjálfsmynd, æsku og sakleysi. Þar að auki samband við stórfjölskylduna og önnur samfélög, segir m.a. í niðurstöðu sálfræðinganna. Með þessu sé barnið svipt margs konar stuðningsneti og verkfærum sem stuðla að heilbrigðum þroska. Fræðimennirnir benda á að heilmikil þekking sé nú þegar til staðar um það hvernig foreldraútilokunaratferli skaði börn sem verða fyrir því. Hægt sé að nýta þá vitneskju til verndar komandi kynslóðum barna gegn þessari skaðlegu tegund misnotkunar.

Deila

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email