logo

Grein - Tegund: Ritrýnd vísindagrein

2023-02-01 | Foreldraútilokun: Vitundarvakning á rannsóknarsviðinu

Þessi ritrýnda vísindagrein fjallar um fyrirbærið foreldraútilokun og tengsl þess við heimilisofbeldi. Greinin lýsir hvernig útilokunarhegðun getur birst og áhrifum hennar á börn og útsetta foreldra. Þá er fjallað um sögulegan bakgrunn, skilgreiningar, birtingarmyndir og afleiðingar foreldraútilokunar. Greint er frá þörf á frekari rannsóknum til að skilja betur orsakir, afleiðingar og úrræði vegna þessa vanda. Einnig er vikið að því hvernig samfélög og menning geta haft áhrif á útbreiðslu og viðurkenningu á foreldraútilokun.

2023-01-01 | Missir sem börn upplifa við útilokun frá foreldri

Þessi ritrýnda vísindagrein fjallar um áhrif foreldraútilokunar á börn og sýnir fram á margþættan og djúpstæðan missi sem börn upplifa í kjölfarið. Greinin fjallar um hvernig útilokandi hegðun foreldris getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd, traust, sjálfbjargargetu og geðheilsu barna langt fram á fullorðinsár. Rannsóknin lýsir því hvernig börn missa af samböndum, æsku og sakleysi, og hvernig þau eru þvinguð til að takast á við bjagaðan veruleika sem mótar sýn þeirra á sjálf sig og aðra. Greinin beinir einnig sjónum að því hvernig útilokunarforeldrar geta skapað óheilbrigða samheldni og sektarkennd hjá börnum, sem leiðir til sífellds missis á mörgum sviðum lífsins. Fræðileg nálgun og kenningar eru ræddar til að útskýra þessar afleiðingar, og mikilvægi þess að vernda börn gegn slíkri skaðlegri hegðun er undirstrikað.

2018-01-24 | Joint Versus Sole Physical Custody: Outcomes for Children Independent of Family Income or Parental Conflict

Þessi ritrýnda vísindagrein fjallar um samanburð á áhrifum deildrar umgengni (Joint Physical Custody) og ójafnri eða takmarkaðri umgengni (Sole Physical Custody) á velferð barna. Greinin skoðar hvort betri útkomur JPC barna megi rekja til hærri tekna foreldra eða minni ágreinings milli þeirra. Niðurstöður rannsókna sýna að JPC er almennt tengt við betri útkomur fyrir börn, óháð tekjum fjölskyldna eða ágreiningi milli foreldra. Greinin bendir á að gæði sambands barna við foreldra, stjúpforeldra og ömmur og afa séu líklegri til að hafa áhrif á velferð þeirra en fjárhagsleg staða eða samvinnu foreldra. Greinin undirstrikar mikilvægi þess að skoða fjölbreyttar ástæður sem geta skýrt betri útkomur barna í JPC fjölskyldum.